STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ trữ xác MOR0002 CF di CIRO FIOCCHETTI & C. s.n.c, CF di CIRO FIOCCHETTI & C. s.n.c, Sử dụng để bảo quản xác trong nhà xác Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A