STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 - JET CLEAR EN 60335-1:2012 EN 60335-2-23-:2003+ A1 + A11:2010 EN 62233:2008 Eunsung Global Corp Eunsung Global Corp Chăm sóc da 9 TTBYT Loại B
2 - Bút phun oxy E3000-14 Eunsung Global Corp Eunsung Global Corp Dùng để phun oxy 9 TTBYT Loại B