STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hấp tiệt trùng Tyvek dùng trong y tế Theo phụ lục Theo phụ lục Nantong Pakion Medical Material Co., Ltd Đóng gói dụng cụ y tế để hấp tiệt trùng Quy tắc 4 TTBYT Loại A