STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư y tế cấy ghép cho phẫu thuật chỉnh hình 1101040121; 1101040123; 1101040129; 1101040131; 1101050139; 1101050141; 1101050153; 1101060151; 1101060169; 1101060175; 1101070181; 1101070189; Humantech Germany GmbH Humantech Germany GmbH Vật tư cấy ghép cho phẫu thuật chỉnh hình Phần II. Mục B- Quy tắc 8 TTBYT Loại C