STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu BD Vacutainer® SERUM/CAT Plus Blood Collection Tubes Becton, Dickinson and Company Becton, Dickinson and Company Ống lấy máu chân không chứa chất kích hoạt đông máu được dùng để vận chuyển và xử lý máu cho xét nghiệm huyết thanh trong phòng xét nghiệm lâm sàng. Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A