STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xương nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Cung cấp các chất làm đầy tái hấp thu, chỉ định sử dụng như là một chất trám xương mà không liên quan đến tính ổn định của cấu trúc xương Quy tắc 14 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D