STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que đè lưỡi nhựa Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Dùng trong thăm khám lưỡi, họng bệnh nhân - không kết nối bất kỳ một trang thiết bị chủ động nào khác Quy tắc 5 - Các TTB xâm nhập vào lỗ hở tự nhiên của cơ thể, không kết n TTBYT Loại A