STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que đè lưỡi gỗ tiệt trùng TG01, TG02 Công ty cổ phần thiết bị Đại Tây Dương – Việt Nam Công ty cổ phần thiết bị Đại Tây Dương – Việt Nam Đè lưỡi trong quá trình khám bệnh răng, miệng của bác sĩ 5 mục 1 TTBYT Loại A