STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Robot phục hồi chức năng chi trên 3DBT-61 Man&tel Co., LTD Man&tel Co., LTD Phục hổi chức năng chi trên Quy tắc 12 TTBYT Loại A