STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh B5-0258 ; Công ty TNHH MTV thiết bị y tế 130 ARMEPHACO Công ty TNHH MTV thiết bị y tế 130 ARMEPHACO Dùng để chăm sóc trẻ trong các cơ sở y tế, bệnh viện, khoa sản và sơ sinh Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Hộp đựng dụng cụ Inox H1-0605 ; H1-0606 ; H1-0607 ; H1-0608 ; H1-0609 ; H1-0610 ; Công ty TNHH MTV thiết bị y tế 130 ARMEPHACO Công ty TNHH MTV thiết bị y tế 130 ARMEPHACO Dùng cho các cơ sở y tế, bệnh viện, các cá nhân có nhu cầu sử dụng Quy tắc 4 TTBYT Loại A