STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi đo huyết áp 335 201; 335 211; 335 222; 334 111; 334 121; 334 101; Spengler S.A.S Holtex Sử dụng kết hợp với máy theo dõi bệnh nhân Quy tắc 10 TTBYT Loại B