STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ điều nhiệt PC1200-Pro, PC48-Pro, PC900-Pro, PC2200i, PC3200i, PC4200i Helmer Scientific Helmer Scientific Dùng để ủ tiểu cầu Quy tắc 2 TTBYT Loại B