STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn đạp chân sử dụng cho dao mổ điện cao tần, loại chân đơn và chân đôi. Theo phụ lục Theo phụ lục BOWA-electronic GmbH & Co. KG Dùng để điều khiển cắt, đốt và các chức năng của dao mổ điện cao tần Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT và Theo điểm d khoản 2, Điều 4, Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C