STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Abutment (Thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa) Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH ICT VINA Tạo sự cân bằng thích hợp của nướu, kết nối Fixture và phần răng giả cuối cùng Khoản 1, Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B