STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu thấm khô ống tủy Absorbent Paper points PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
2 Xilanh Endo – Top, Endo - Pack PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 2 TTBYT Loại A
3 Vật liệu sử dụng cho răng đổi màu Endo – White PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
4 Vật liệu sửa soạn ống tủy Endo – Solution Endo- Solution Premium Chloraxid 2% Chloraxid 5.25% Gluco- Chex 2% Gel Endo- Prep Cream Endo Prep Gel Citric Acid 40% PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 6 TTBYT Loại B
5 Vật liệu đánh dấu điểm sâu răng Red Detector PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
6 Vật liệu làm nhám bề mặt răng Blue Etch PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
7 Dung dịch cầm máu trong nha khoa Alustat, Alustat Foam PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B