STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van sinh thiết (Biopsy Valve, Valve set ) AMH-AH-01; AMH-AH-02; AMH-AH-03; AMH-AV-01; AMH-AV-02; AMH-AV-03; AMH-AV-04 Theo phụ lục Anrei Medical (HZ) Co., Ltd Dùng gắn đầu van kênh sinh thiết ống nội soi tiêu hóa các loại (có tái sử dụng) Quy tắc 6, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A