STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm định tính phát hiện kháng thể HIV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người Humasis HIV 1/2 Card Humasis Co. Ltd. Humasis Co. Ltd. Dùng để xét nghiệm Quy tắc 1-IVD TTBYT Loại D