STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị bệnh về da bằng tia UVB EX-3000 Lameditech Co., Ltd Lameditech Co., Ltd Điều trị các bệnh về da. Quy tắc 9 Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị lấy máu bằng tia Laser LMT-3000 (HandyRay); LMT-5000; Lameditech Co., Ltd Lameditech Co., Ltd Lấy máu xét nghiệm bằng tia Laser Quy tắc 6 Mục 2 Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C