STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) chạy thận nhân tạo, các loại, các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Shunmei Medical Co., Ltd Nối động tĩnh mạch bệnh nhân cho hệ thống chạy thận nhân tạo Quy tắc 7. 1/ Các trang thiết bị y tế được sử dụng để cung cấp các sản phẩm thuốc thuộc loại C TTBYT Loại C