STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị nội soi mũi xoang và phụ kiện Ambu aScope 4 RhinoLaryngo Slim; Ambu aScope 4 RhinoLaryngo Intervention Ambu Sdn. Bhd Ambu A/S Dùng nội soi mũi xoang Quy tắc 10, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B