STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi hậu môn nhân tạo hai mảnh Flexima 3S, loại kín Theo phụ lục Theo phụ lục B. Braun Medical SAS Túi hậu môn nhân tạo Flexima 3S hai mảnh, loại xả dùng để chứa chất thải từ lỗ mở thông ra da Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A