STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dầu làm mềm chất hàn cũ Eucalyptol PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 TTBYT Loại B
2 Vật liệu che nướu Glucosite Glucosite Gel PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 TTBYT Loại B
3 Miếng tạo nền chuẩn đoán bệnh lý về răng Contrastor PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại A
4 Vật liệu làm nhám bề mặt răng và chất lót nền sứ Silan, Yellow Porecain Etch PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski /Poland PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski /Poland Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
5 Vật liệu chống ê buốt mẫn cảm ngà răng Protect light seal PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski /Poland PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski /Poland Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
6 Vật liệu sinh học hàn và tái tạo lại ống tủy BioMTA+ PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski /Poland PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski /Poland Tài liệu đính kèm Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
7 Vật liệu hàn và tái tạo lại ống tủy MTA+ PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski Tài liệu đính kèm Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
8 Vật liệu chèn bít tủy răng dùng trong điều trị nha khoa Gutta Percha Points PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski /Poland PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski /Poland Tài liệu đính kèm Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
9 Kim tiêm dùng trong nha khoa Endo – Top PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski Tài liệu đính kèm Quy tắc 6 TTBYT Loại B
10 Ống tiêm dùng trong nha khoa Endo - Pack PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Poland PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Poland Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại A
11 Vật liệu sử dụng cho răng đổi màu Endo – White PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
12 Vật liệu sửa soạn ống tủy Endo – Solution Endo- Solution Premium Chloraxid 2% Chloraxid 5.25% Gluco- Chex 2% Gel Endo- Prep Cream Endo Prep Gel Citric Acid 40% PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 6 TTBYT Loại B
13 Vật liệu đánh dấu điểm sâu răng Red Detector PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
14 Vật liệu làm nhám bề mặt răng Blue Etch PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
15 Dung dịch cầm máu trong nha khoa Alustat, Alustat Foam PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
16 Vật liệu thấm khô ống tủy Absorbent Paper points PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 5 mục 1 TTBYT Loại B
17 Vật liệu hàn bít tủy răng dùng cho điều trị nha khoa Syntex Zinc Oxide Fast Zinc Oxide PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan PPH CERKAMED Wojciech Pawlowski/ Ba Lan Tài liệu đính kèm Quy tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B