STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van PEEP PV-01-01 Shaoxing Undis Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc Shaoxing Undis Medical Technology Co., Ltd/ Trung Quốc Hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân bằng áp lực dương Quy tắc 02, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B