STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Viên đặt trực tràng Repaherb Egis Pharmaceuticals PLC Egis Pharmaceuticals PLC Dùng để điều trị các triệu chứng của bệnh trĩ và các biến chứng của nó Quy tắc 5, Mục B, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B