STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent dẫn lưu mật,tụy dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Olympus Medical System Corp. Dùng dẫn lưu mật từ ống tụy, ống mật trong nội soi tán sỏi ngược dòng (ERCP). Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; -Quy tắc 8 phần II của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C