STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều trị vết thương bằng oxy - NATROX® Oxygen Wound Therapy Theo phụ lục Theo phụ lục Inotec AMD Ltd Cung cấp oxy cho vết thương nhằm thúc đẩy quá trình chữa lành Quy tắc 11– Trang thiết bị y tế chủ động, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C