STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử nước tiểu Methamphetamine Rapid Test Assure Tech.(Hangzhou) Co., Ltd Assure Tech.(Hangzhou) Co., Ltd Kiểm tra định tính phát hiện chất kích thíc tổng hợp trong nước tiểu Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Test thử nước tiểu Amphetamin Rapid Test Assure Tech.(Hangzhou) Co., Ltd Assure Tech.(Hangzhou) Co., Ltd Kiểm tra thử định tính phát hiện chất gây nghiện ma túy ( Hồng phiến) trong nước tiểu Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Test thử nước tiểu Marijuana Rapid Test Assure Tech.(Hangzhou) Co., Ltd Assure Tech.(Hangzhou) Co., Ltd Kiểm tra thử định tính phát hiện chất gây nghiện cần sa trong nước tiểu Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B