STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu Theo phụ lục Theo phụ lục Esco Micro Pte Ltd Dùng để lưu trữ và bảo quản các mẫu trong thời gian dài. Quy tắc 2, Mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B