STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng gạc ALGISITE Ag 66800111 66800112 66800113 66800114 Smith & Nephew Medical Ltd Smith & Nephew Medical Ltd Sử dụng trên những vết thương có mức dịch tiết từ vừa phải đến cao, trên những vết thương bị nhiễm trùng hoặc nhiều khả năng sẽ bị nhiễm trùng Quy tắc 1 Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại C