STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu ghép xương (Bột xương dùng trong cấy ghép nha khoa ) Osteon III Genoss Co.,Ltd Genoss Co.,Ltd Cấy ghép xương trong nha khoa Vật liệu ghép xương (Bột xương dùng trong cấy ghép nha khoa ) TTBYT Loại D