STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định dây chằng Theo danh mục Smith&Nephew Inc., Endoscopy Division/USA Smith&Nephew Inc., Endoscopy Division/USA Vít cố định dây chằng Quy tắc 8 TTBYT Loại C