STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo Chắn tia X-Quang Vest Skirt shield Apron ; Front shield Apron Theo phụ lục Theo phụ lục CWORLD / KOREA Chắn tia X-Quang Quy tắc 04, Mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A