STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 RỔ, THÙNG, LY, CHÉN, ỐNG CẮM, NHÃN DÁN CÁC LOẠI Theo phụ lục Theo phụ lục MEDICON Eg Các lọai dụng cụ được sản xuất bằng các loại thép không gỉ, được tái sử dụng nhiều lần sau các cuộc phẫu thuật. Dụng cụ chỉ được tái sử dụng sau khi khử trùng tiệt khuẩn theo qui định. Qui tắc 6, phần II TTBYT Loại A