STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Súng Bắn Trĩ PPHD32; PPHD34; Golden Stapler Surgical Co., Ltd Shanghai Shenda Import & Export Co Ltd Sử dụng để cắt trĩ , trực tràng dùng trong phẫu thuật Quy tắc 9, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B