STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám bệnh EC3000(GS) LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD Dùng cho bệnh nhân nằm để khám và điều trị trong các cơ sở y tế khám chữa bệnh Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám phụ khoa EC7000-GS LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD Dùng cho bệnh nhân nằm để khám và điều trị trong các cơ sở y tế khám chữa bệnh Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Xe nôi em bé sơ sinh DC1011 LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD Dùng để hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em ở các cơ sở y tế Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A