STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kìm sinh thiết một lần dung trong nội soi tiêu hóa IC- FCN20S; IC- FCN20L; IC-FCN17S; IC-FCN17L; IC-FCN23S; IC-FCN23L; Incore Co.,Ltd Incore Co.,Ltd Sử dụng lấy mẫu sinh thiết trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Thòng lọng cắt polyp dung trong nội soi đường tiêu hóa IS-SN0315; IS-SN0324; IS-SN0410; IS-SN0415; IS-SN0424; IS-SNR0310; IS-SNR0315; IS-SNR0424; IS-SNR0324; Incore Co.,Ltd Incore Co.,Ltd Cắt các polyp ở nội soi tiêu hóa Quy tắc 6, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Kẹp clip cầm máu dung trong nội soi tiêu hóa IC-ECN23L; IC-ECN16L; IC-ECN16X; IC-ECN23X; Incore Co.,Ltd Incore Co.,Ltd Cầm máu trong nội soi tiêu hóa Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
4 Kim tiêm dung trong nội soi tiêu hóa IC-IJ2323; IC-IJ2523; Incore Co.,Ltd Incore Co.,Ltd Tiêm dung dịch niêm mạc và hạ niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B