STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị nâng di động (Kèm phụ kiện đồng bộ) Molift Smart 150 Etac Poland Sp. z o.o., Poland Etac Poland Sp. z o.o., Poland Dùng để nâng và di chuyển bệnh nhân. Quy tắc 12 TTBYT Loại A