STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent ngoại biên Theo phụ lục Theo phụ lục Life Vascular Devices (LVD) Biotech; S.L; Làm mở rộng chỗ hẹp động mạch ngoại biên trong các ca tắc nghẽn mạch nghiêm trọng.. Quy tắc 6 Phần II; Phụ lục I; Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D