STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ÁO CHOÀNG Y TẾ DELATECH II / DELATECH 2 CÔNG TY TNHH DELATECH CÔNG TY TNHH DELATECH Dùng cho các nhân viên y tế, cán bộ công nhân viên trong các nhà máy sản xuất các loại dược phẩm, trong lĩnh vực y tế dự phòng, kiểm soát động vật trong các mùa dịch bệnh, y tế… Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 BỘ TRANG PHỤC PHÒNG, CHỐNG DỊCH (mũ, quần, áo + bao giầy, khẩu trang, găng tay y tế, kính, tấm che mặt) DELATECH PPE / DELATECH 01 CÔNG TY TNHH DELATECH CÔNG TY TNHH DELATECH Dùng cho các nhân viên y tế, cán bộ công nhân viên trong các nhà máy sản xuất các loại dược phẩm, trong lĩnh vực y tế dự phòng, kiểm soát động vật trong các mùa dịch bệnh, y tế… Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A