STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 QUE ĐÈ LƯỠI NHỰA QUE ĐÈ LƯỠI NHỰA CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH Sản phẩm sử dụng một lần, dùng trong thăm khám họng lưỡi bệnh nhân Quy tắc 04, Phần II, Phụ lục I, TT39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A