STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Smith & Nephew OPSITE Flexifix – Băng keo dạng phim chống nước OPSITE Flexifix OPSITE Flexifix 5cm x 10m ; OPSITE Flexifix 10cm x 10m; OPSITE Flexifix 15cm x 10m; Smith & Nephew Medical Limited Smith & Nephew Medical Limited - Sử dụng cố định băng, gạc, cố định ống thông, dây truyền y tế ; - Bảo vệ da, hạn chế da tiếp xúc, ma sát với trang thiết bị y tế Quy tắc 1; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A