STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Smith & Nephew MELOLIN absorbent dressing – Bông gạc thấm hút Melolin MELOLIN 5cm x 5cm; MELOLIN 10cm x 10cm; MELOLIN 20cm x 10cm; ALLMED Medical Products Co., Ltd Smith & Nephew Medical Limited Sử dụng hút dịch, chất lỏng từ vết thương đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng Quy tắc 1; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A