STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Smith & Nephew CICA-CARE Silicone gel sheet – Tấm gel Silicon CICA-CARE của Smith & Nephew Theo phụ lục Theo phụ lục Smith & Nephew Medical Limited Sử dụng trong việc kiểm soát, ngăn ngừa các vết sẹo, sẹo lồi (cả sẹo mới và sẹo cũ) Quy tắc 1; Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại A