STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông dẫn lưu Theo phụ lục Theo phụ lục COOK, INC. Dùng để dẫn lưu qua da ở nhiều ứng dụng dẫn lưu (chẳng hạn như mở thông thận, đường mật và áp xe), bằng que trực tiếp hoặc kỹ thuật tiếp cận Seldinger. QT 8 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C