STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản phụ khoa DB3000-P LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD Dùng cho bệnh nhân nằm để thăm khám sinh sản, phụ khoa, chẩn đoán điều trị, phẫu thuật phụ khoa như mổ lấy thai khẩn cấp và các thủ thuật khác Quy tắc 12, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn khám bệnh EC1100 LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD LKL ADVANCE METALTECH SDN BHD Dùng cho bệnh nhân nằm để khám và điều trị trong các cơ sở y tế khám chữa bệnh Quy tắc 4, Mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A