STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị sóng ngắn trị liệu CRG-802 Chirag Electronics Pvt. Ltd Chirag Electronics Pvt. Ltd Dùng trong vật lý trị liệu,phục hồi chức năng Quy tắc 9,Phần II,Thông tư 39/2016/T T-BYT TTBYT Loại B