STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục Ningbo Yingmed Medical Instruments Co.,Ltd Để dẫn lưu nước tiểu từ bang quang ra ngoài cơ thể Quy tắc 05 TTBYT Loại B