STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường đẩy bệnh nhân cấp cứu GT510-016 Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Di chuyển bệnh nhân trong các cơ sở y tế. Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Túi đựng nước tiểu GT028-100, GT028-200, GT028-210, Etc Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Túi chứa nước tiểu của bệnh nhân thông qua ống dẫn có túi treo Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Nút chặn kim luồn GT039-200 Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Nút chặn kim luồn được chỉ định để nắp, bịt chặn ngăn cản dịch hoặc máu chảy ngược, từ các thiết bị có đầu kết nối ngoài như kim luồn tĩnh mạch, catheter thận hay catheter tĩnh mạch trung tâm…, bên cạnh đó Nút chặn đuôi kim luồn có chức năng bảo đảm môi trường vô khuẩn khi tạm thời dừng lại thủ thuật tiêm truyền hay quá trình lọc máu… Quy tắc 4, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Dây thở oxy 2 nhánh GT013-100 Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Dùng cho bệnh nhân khó khăn trong hô hấp như khí phế thũng hoặc bệnh lý phổi. Được sử dụng cho bệnh nhân có oxy lưu lượng thấp. Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Mặt nạ xông khí dung GT012-100 Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Dụng cụ chứa thuốc và mask chụp hỗ trợ thông khí dung cho bệnh nhân. Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Mặt nạ thở oxy GT010-110 Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Ningbo Pinmed Instruments Co., LTD/ Trung Quốc Mặt nạ thở oxy dùng cung cấp oxy cho bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp hay trong tình trạng khẩn cấp không thể tự hô hấp theo phương pháp thông thường. Quy tắc 2, phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B