STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống lấy máu chân không VACUETTE TUBE PREMIUM 1 ml LH Lithium Heparin Greiner Bio-One GmbH Greiner Bio-One GmbH Ống lấy máu chân không VACUETTE TUBE PREMIUM 1 ml LH Lithium Heparin được sử dụng để lấy, vận chuyển, bảo quản và xử lý mẫu huyết tương hoặc máu toàn phần trong phòng xét nghiệm lâm sàng và sử dụng cho mục đích chuyên môn. Các ống lấy máu chân không VACUETTE được sử dụng kết hợp với kim, bộ phận giữ kim và ống lấy máu thành hệ thống dùng cho quy trình lấy máu tĩnh mạch. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Quy tắc 5; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro – Quy tắc 6; Các nguyên tắc phân loại được quy định trong Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP. TTBYT Loại B