STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ghế khám, điều trị Tai mũi họng IC-3000 M. I One M. I One Dùng để khám, điều trị tai mũi họng Quy tắc12 TTBYT Loại A
2 Bàn khám, điều trị Tai Mũi Họng IU-3000A; IU-3000B; IU-3000C; IU-3000F M.I.One M.I.One Dùng để khám, điều trị tai mũi họng Quy tắc12 TTBYT Loại A